Некромансер

Некромансерът е магьосник, упражнявал уменията си из Южните Блата, който сега е готов да се бие на страната на доброто. Въпреки че мнозина свързват името му с мрачните ритуали, които той извършва, за да вдъхне живот на победените си врагове, той е готов да докаже, че магията му е свързана със светлината, а не с мрака, използвайки я срещу надигащите се орди на злото. Некромантът е майстор в призоваването на различни глеми - същества, които са съставени от нежива материя и съществуват единствено благодарение на върховната концентрация на магия вложена от господаря им, за да ги раздвижи. Друг негов специалитет е вселяването на дух в скелета на мъртъв враг. Този дух може да е на обикновен воин или на магьосник. Освен това той умее да проклина враговете си чрез ужасни, древни заклинания, които въздействат отрицателно върху всеки засегнат.