Друид

Друидите са номадски народ, имащ родствена връзка с варварите. Преди много години групи от варварски шамани, бардове и бойци се заселили в горите и започнали да изучават природата. Връзката им с природните сили се задълбочила и впоследствие те се научили да контролират стихийните сили на вятъра и земята. Живеещите в гората друиди започнали да викат някои животни на помощ в битки, а други постигнали такава близост с горските обитатели, че вече можели сами да се превръщат в животни в случай на нужда.